1. Spory z administracją skarbową

Kontrola podatkowa

Reprezentujemy naszych klientów w toku wszelkich prowadzonych przez organy podatkowe kontroli, w tym między innymi w zakresie podatku PIT, CIT czy VAT. Nasze wsparcie obejmuje zastępstwo procesowe w toku prowadzonych przez organy czynności. Jednocześnie aktywnie reprezentujemy naszych klientów składając niezbędne wyjaśnienia, wnioski dowodowe, czy zastrzeżenia do protokołu kontroli, wykorzystując aktualne orzecznictwo i dorobek naukowy.

Kontrola celno skarbowa

Reprezentujemy naszych klientów w toku wszelkich kontroli celno – skarbowych i wszczętych w wyniku ich przekształcenia postępowań podatkowych prowadzonych między innymi w zakresie podatku PIT, CIT i VAT przez Naczelników Urzędów Celno – skarbowych na terenie całego. Wspieramy też podmioty, które stały się nieświadomym uczestnikiem karuzeli podatkowej, wskazując stosowne dowody w tym zakresie. Wskazujemy dowody potwierdzające działanie podmiotów w dobrej wierze czy dochowanie należytej staranności. Nasze działania skierowane są także na potwierdzenie prawa do odliczenia podatku VAT z kwestionowanych przez organy faktur.

Postępowanie podatkowe

Reprezentujemy naszych klientów w toku wszelkiego rodzaju postępowań podatkowych, w tym między innymi w zakresie podatku PIT, CIT czy VAT prowadzonych przed organami administracji skarbowej na terenie całego kraju. W szczególności kompleksowo wykorzystujemy uprawnienia aktywnego udziału w postępowaniu składając niezbędne wyjaśnienia, wnioski dowodowe, czy odwołania od wydawanych decyzji. W tym zakresie wykorzystujemy  aktualne orzecznictwo, doświadczenie i dorobek naukowy. Wspieramy także podmioty, które stały się nieświadomym uczestnikiem karuzeli podatkowej. W oparciu o doświadczenie, wiedzę, materiał dowodowy    i regulacje prawne wskazujemy na działanie przedsiębiorcy  w dobrej wierze czy dochowanie należytej staranności. Nasze działania skierowane są także na potwierdzenie prawa do odliczenia podatku VAT z kwestionowanych przez organy faktur.

Zwrot VAT

Reprezentujemy naszych klientów w ramach postępowań związanych z wstrzymaniem zwrotu podatku VAT. Nasza praktyka i doświadczenie wskazują, że organy administracji skarbowej bardzo często nadużywają tej instytucji, narażając przedsiębiorców na utratę płynności finansowej czy wręcz perspektywę upadku firmy. Organy administracji skarbowej prowadzą w tym zakresie długotrwałe postępowania, a przedsiębiorca skazany jest często na wieloletnie oczekiwanie na zwrot tego podatku
co może być przyczyną upadku, nieodwracalnych strat, utraty kontraktów, czy zaufania. Nasza kancelaria podejmuje wszelkie działania by uniknąć tak niekorzystnego dla przedsiębiorcy scenariusza.

Postępowanie przed Sądami administracyjnymi

Reprezentujemy naszych klientów w toku sporów  przed sądami administracyjnymi na terenie całego kraju. W tym zakresie wspieramy naszych klientów na wszelkich etapach postępowania toczącego się przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji. Zastępstwo procesowe w toku postępowania sądowego obejmującego między innymi udział w rozprawach.

Postępowania egzekucyjne

Reprezentujemy naszych klientów w toku postepowania prowadzonego przez organy
egzekucyjne na podstawie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. Realizujemy w tym zakresie wszelkie przewidziane przepisami uprawnienia na każdym etapie postępowania egzekucyjnego. 

2. Bieżące doradztwo podatkowe

Nasza kancelaria wspiera przedsiębiorcę w zakresie prawa podatkowego w każdym kroku rozwoju biznesu. W ramach naszych usług oferujemy wsparcie będące reakcją na podejmowane przez przedsiębiorcę nowe wyzwania i kierunki biznesu. W tym zakresie zabezpieczamy działania przedsiębiorców pod kątem prawa podatkowego wskazując najbardziej optymalne rozwiązania. Służymy także wsparciem wykonując analizy podatkowe, analizy bezpieczeństwa transakcji czy zachowania należytej staranności w ramach prowadzonej działalności.

Inwestycje w nieruchomości

Wspieramy naszych klientów kompleksowo analizując planowane inwestycje w nieruchomości na każdym etapie ich zaawansowania. W ramach naszej działalności zapewniamy profesjonalne i kompleksowe doradztwo analizując planowaną transakcje w zakresie skutków podatkowych. Audyt planowanej transakcji pozwala wskazać wszelkie skutki w zakresie podatków mogących obciążać planowaną transakcję.

3. Audyt podatkowy

Nasza Kancelaria bazując na doświadczeniu i praktyce służy wsparciem przedsiębiorców pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prowadzonej działalności. Oferujemy wsparcie w odpowiednim stosowaniu dynamicznie zmieniających się regulacji prawa podatkowego i zmaganiach przedsiębiorcy w prawidłowym wypełnianiu nałożonych obowiązków. Nasze wsparcie pozwala uniknąć niekorzystnych konsekwencji finansowych czy prawnych. Wspieramy naszych klientów w stosowaniu i wprowadzaniu rozwiązań wynikających z nakładanych na przedsiębiorców obowiązków.

4. Analizy biznesowe

  • Nasza kancelaria bazując na doświadczeniu i praktyce oferuje pełne wsparcie w zakresie sporządzania analiz biznesowych obejmujących swoim zakresem wszelkie aspekty prowadzonej działalności gospodarczej. Realizowane przez nas analizy definiują wszelkie szanse i zagrożenia w ramach zawieranych transakcji, kontraktów czy podejmowanych przedsięwzięć dając klientowi kompleksową wiedzę w tym zakresie.