Poznaj nas

Misją naszej Kancelarii jest dostarczanie profesjonalnego sprawnego i kompleksowego wparcia w zakresie prawa podatkowego. Nasz zespół swoim działaniem wspiera zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorców pomagając w rozwiązywaniu zawiłości prawa podatkowego.

Swoje działania opieramy przede wszystkim o profesjonalną i kompleksową wiedzę, która jest wspierana przez doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie pracy w wielu obszarach działania organów administracji skarbowej. Te cechy pozwalają nam wspierać naszych klientów we wszystkich aspektach relacji z organami administracji skarbowej dostarczając najbardziej optymalnych rozwiązań. Stawiamy na satysfakcję naszych klientów będącą efektem rzetelności i jakość naszych usług.

Każdy z klientów może liczyć na indywidualne podejście uwzględniające jego potrzeby i specyfikę problemu. Dlatego też projektujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb naszych klientów.

Nasza kancelaria współpracuje także z innymi kancelariami doradztwa podatkowego oraz biurami rachunkowymi by zapewnić naszym klientom możliwie najszersze wsparcie.

Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju reprezentując klientów przed wszystkimi organami administracji skarbowej i sądami administracyjnymi.

Grafika o nas
Mężczyzna oglądający dokument

Marcin Kopczyk

Praktyk w zakresie wykrywania i zwalczania oszustw w zakresie podatku od towarów i usług. Zajmował stanowiska kierownicze w strukturach Krajowej Administracji Skarbowej. Były członek komisji egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego.

Mężczyzna podpisujący dokument - doradztwo podatkowe Warszawa

Radosław Borowski

Praktyk w zakresie wykrywania i zwalczania oszustw w zakresie podatku od towarów i usług. Zajmował stanowiska kierownicze w strukturach Krajowej Administracji Skarbowej. Wykładowca akademicki, trener prowadzący szkolenia w zakresie tematyki podatkowej.